A causa dels problemes patits per l’aigua de la pluja dels últims dies, les classes que s’imparteixen en el soterrani queden suspeses fins a nova ordre. Quan puguen reiniciar-se, s’avisarà convenientment a través d’aquest mateix mitjà. / A causa de los problemas sufridos por el agua de la lluvia de los últimos días, las clases que se imparten en el sótano quedan suspendidas hasta nueva orden. Cuando puedan reiniciarse, se avisará convenientemente a través de este mismo medio.